Allmänna villkor & Personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

Nedan kan du läsa samtliga villkor som gäller när du som kund gör ett köp från MERi Textil & Reklam AB Org.nr: 556291-2278 via webbplatsen: www.meri.se och därtill hörande sidor ("Webbplatsen"). Genom att acceptera villkoren godkänner att du har tagit del av informationen kring MERis behandling av personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när MERi har bekräftat beställningen skriftligen till din uppgivna e-postadress ("Orderbekräftelsen").

Priser & Frakt
Samtliga priser är styckepriser i svenska kronor (SEK) angivna exklusive moms. Vi reserverar oss mot prisförändringar, slutförsäljning och eventuella text och bildfel. Fraktkostnad tillkommer enligt Postnords avtalsprislista för företag. Frakt debiteras inte om beställningen hämtas på MERi; Chaufförvägen 23, Östersund. Angivna priser gäller endast leverans inom Sverige. För leverans , tull och frakt information till ett land utanför Sverige; kontakta oss direkt, så hjälper vi till med detta.

Märkning
MERi rekommenderar att kunden använder Pantone färgkarta gällande tryckfärg. Vid märkning kan färgavvikelse förekomma. Vissa märkningsmetoder utförs helt eller delvis för hand; det innebär att Köparen alltid ska ha en acceptans för skiftningar och mindre avvikelser gällande trycket färg, storlek och placering. Om ett provtryck önskas, meddelar köparen till säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns.

Färger
Produkternas färger kan upplevas olika beroende på vilken skärm du använder och kan därmed skilja sig från färgen i verkligheten. För att vara säker på produktens färg är du välkommen att kontakta oss för ett produktprov.

Leverans
Leveranstiden är mellan två(2) till tre(3) veckor och den räknas från godkänt korrektur om ej annat överenskommits. Expressproduktion kan i de flesta fall erbjudas; och det tillkommer en expresskostnad som vanligtvis ligger mellan 750-1500:- men det kan skilja beroende på tex önskad leveranstid och varuslag. Om försändelse går i retur p.g.a. felaktiga adressuppgifter eller liknande debiteras returfrakt. Som beställare ansvarar du för att ange korrekta adressuppgifter samt att det finns någon på plats att ta emot leveransen vardagar mellan 08-17. Vi levererar endast till svenska adresser; det går idag ej att beställa i vår e-handel till adresser utanför Sverige om så kontakta oss direkt, så hjälper vi med detta.

Leveransförsening
Vi ansvarar ej för förseningar som beror på omständigheter vi ej kan påverka, t.ex. speditör ej håller sin vanliga leveranstid samt händelser upptagna inom force majeure

Leveransvillkor
DAP köparens lager; det innebär att MERi använder vårt försäkringsavtal när det gäller frakten, och att vi står på kostnaden om något går fel med transporten. När lasten ankommer köparen ansvarar de för lossning av varorna, eventuella tull och import avgifter samt eventuell vidaretransport av varorna.

Betalningsvillkor Sverige
Mot faktura 20 dagar netto efter sedvanlig kreditkontroll om ej annat överenskommits. Vid försenad betalning sänds påminnelsefaktura med lagstadgade avgifter. Efter påminnelsefakturans förfallodag överlämnas ärendet till Kronofogden med extra avgifter. Vid betalning efter förfallodatum skickas räntefaktura med lagstadgad ränta om 11%. Vid försäljning till företag utan kreditlimit enligt Creditsafe kreditupplysning tillämpas alltid förskottsbetalning. Vi äger även rätt att neka kredit utan angiven anledning. Leveranstider påverkas dock ej så länge betalning mottagits innan dess varan/varorna planerats att skickas. Betalningskvitto godtas ej för att styrka betalning utan betalningen måste ha registrerats på vårt konto innan leverans eller upphämtning kan ske.

Betalningsvillkor övriga länder
Förskottsbetalning. Detta då vi ej har någon möjlighet att få en kreditrating på företag utanför Sverige.

Returer
Mottages ej utan godkänd reklamation. Kontakta alltid din säljare innan retur. Kund ansvarar för eventuell fraktkostnad vid returnering av paket returnering av paket om ej annat överenskommits.

Reklamationer
Reklamation ska ske inom 7 arbetsdagar efter mottagen leverans. Vi rekommenderar att produkterna kontrolleras direkt efter leverans. Skulle någon produkt ej uppfylla angivna specifikationer ska kontakt och överenskommelse med säljaren alltid ske innan eventuell retur. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten och vi förbehåller oss rätten att leverera ny produkt inom kortast möjliga tid.

Transportskada
Anmäl direkt till fraktbolaget om ni upptäcker att leveransen har skadats i transporten. Om överenskommelse med fraktbolag ej kan nås kontaktar Ni oss omgående.

Tvist
Tvister med anledning av detta avtal och rörande detta avtals giltighet prövas av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.

Referensbilder
På vår hemsida och i vår marknadsföring visar vi vid tillfälle referensbilder på beställda produkter från våra kunder. Om vi är intresserad om dig som referens, skickar vi en förfrågan så du som kund kan godkänna den innan.

Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför MERi's kontroll. MERi ansvarar ej för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser. Länkarna finns bl.a. för att underlätta för dig att hitta mer information inom specifika områden.

Dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på MERi Textil & Reklam att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med "personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. MERi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som kunden lämnar till MERi enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling av personuppgifter
Kundens uppgifter används för att MERi ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden, såsom att ta emot kundens beställningar via Webbplatsen, och olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya kataloger och erbjudanden som är anpassade för Kund. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Vi kan ej ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav (t.ex. bokföringslagen) eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag; och vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara;
- Uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut.
- Kontaktuppgifter och demografisk data från offentliga källor såsom PAR.

Vanligtvis kan www.meri.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. MERi Textil & Reklam AB använder också så kallade "cookies" (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

När du som kund besöker MERis inloggade tjänster kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer eller användarnamn. Detta ger MERi Textil & Reklam AB möjlighet till en mer relevant och personifierad kommunikation till enskilda kunder. Besökare som väljer att registrera sig på våra webbplatser kan komma åt sin profil, korrigera, och uppdatera sina detaljer eller avregistrera sig när som helst. Om du bestämmer dig för att du inte längre önskar ha ditt tredjeparts social media konto (t ex LinkedIn, eller Facebook) kopplat till din profil, kan du när som helst ändra dina kontoinställningar. Besökare som har problem med att komma åt sina profiler, eller önskar få en kopia av sina personuppgifter bör kontakta oss. I samtliga fall kommer vi att behandla förfrågningar om att komma åt information eller ändra information i enlighet med tillämpliga legala krav.

Kontakter
Personuppgiftsansvarig är MERi Textil och Reklam AB, organisationsnummer 556291-2278.
Frågor rörande MERis personuppgiftsbehandling kan ställas till par.johansson@meri.se