Guide - Varselkläder

Varselklasser - har du koll på dem?

Klass 1
Ger lägsta skydd. Den totala flourescerande ytan skall vara minst 0,14m² och reflexytan 0,10m². Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller långsam trafik.

Klass 2
Ger ett västentligt bättre skydd än klass 1. Speciellt i dagsljus, skymning och dimma. Den totala flourescerande ytan skall vara minst 0,50m² och reflexytan 0,13m². Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggarbetsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver klass 3.

Klass 3
Ger maximalt skydd. Den totala flourescerande ytan skall vara minst 0,80m² och reflexytan 0,20m². Aktuell i närhet av tät snabb trafik. Plaggen testas av utvalda testinstitut, reglerna för varselkläder gäller på varje arbetsplats där det finns någon form av trafik; vägar, parkeringar, flygplatser, hamnar, byggplatser, gruvor m.m.

I Sverige har arbetsgivaren enligt den allmänna arbetsmiljölagen skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning om så krävs och oftast är det arbetsgivaren/uppdragsgivaren som bestämmer vilken skyddsklass som skall bäras på deras arbetsplatser.

Vill du veta mer?
I ProJobs katalog kan du läsa mer om de olika varselklasserna, ta del av den här.

Kolla in våra varselkläder här.