Spännande nyrekryteringar på MERi!

MERi fortsätter sin satsning mot framtiden genom att tillsätta två stycken helt nya chefstjänster. Detta kommer att skapa ytterligare förutsättningar för intern och extern effektivitet med kunden i fokus.

- Det är med stora förväntningar vi nu har rekryterat två kompetenta medarbetare till en redan motiverad, driven och kompetent organisation. Anna-Karin Bromé anställs som ny ekonomichef och Anders Magnusson som ny försäljningschef, berättar Henrik Wahlstedt.

Anna-Karin Bromé kommer senast från Edlund & Partners där hon jobbat som Senior redovisningskonsult sedan 2015. Innan det har hon bland annat hunnit med att vara egenföretagare, ekonomichef och yrkesofficer.
Anders Magnusson kommer senast från en roll som VD på företaget Solljus AB. Innan dess har han varit både marknad- och försäljningschef på Milko och Fjällbrynt.

- Jag är mycket nöjd över att kunna knyta till oss Anna-Karin och Anders, vars rutin och kunnande kommer MERi väl till pass. Detta skapar oss förutsättningar att förbättra våra processer vilket kommer både medarbetare och kunder till gagn, avslutar Henrik Wahlstedt.