MERi tillsammans med New Wave Profile

Samma suveräna service i nytt starkt varumärkeskoncept! 

Sedan 2020 är MERi medlemmar i branschorganisationen New Wave Profile som idag består av ca 70 återförsäljare i Sverige och ytterligare 90 fristående företag i övriga Norden. Samarbetet skapar nya resurser och en gemensam kunskapsbank som direkt blir till kundnytta. Det ger oss ytterligare kraft att utveckla våra tjänster, produkter och samarbete med dig som kund - att utveckla ditt varumärke.

MERi - Be Your Brand!