Miljöcertifieringar

Vad betyder dom?

Att vara medveten om vart de produkter och kläder man köper kommer från och hur de tillverkas är viktigt, kanske nu mer än någonsin, men vad betyder egentligen alla olika certifieringar? Det kan vara svårt att hålla reda på vad alla betyder, därför har vi valt att lista några av dom här nedan.

Fairtrade
Fairtrade är en internationell märkning som certifierar bomullen och bekämpar fattigdom hos bomullsodlare genom rättvis handel. Bomullsodlaren är garanterad ett minimipris som täcker kostnaden för en hållbar produktion.

Svanen
Svanen ställer tuffa krav genom hela livscykeln och drivs på uppdrag av regeringen. Svanen certifierar produkten med hänsyn till miljöbelastning från råvara till användning. Svanen ställer krav på arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonvention.

GOTS
GOTS är en internationell märkning av kläder och textil. I GOTS produkter används alltid ekologisk bomull och återvunnen polyester. GOTS ställer höga krav på material, kvalitet, miljö och sociala aspekter hos samtliga aktörer. GOTS ger dessutom garanti för full spårbarhet genom hela leverantörskedjan.

Oeko-Tex
Oeko-Tex är en symbol som visar att slutprodukten inte innehåller skadliga kemikalier. Tester utförs endast av auktoriserade och oberoende laboratorier. Oeko-Tex ger en garanti för att produkten möter upp kraven för REACH, EU:s kemikalielagstiftning.

Vill du veta mer?
I Cottovers katalog för 2022 finner du förklaringar till samtliga miljöcertifieringar, ta del av den här.