Mind Your Step

Kampanj med tanke på miljön

Allt vi människor gör har på något sätt en inverkan på miljön. Vår livsstil lämnar ekologiska fotavtryck i naturen och om alla levde som vi gör i Sverige skulle det behövas 4 planeter, enligt WWFs egna uträkningar.

Det vi äter, kläderna vi har på oss och allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. När vi studerar våra ekologiska fotavtryck förstår vi mer om denna påverkan och kan bättre bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.

Vi tyckte att det var dags att på riktigt möjliggöra för ett varsammare fotavtryck genom att visa produkter som värnar biologisk mångfald samt kläder och gåvor där man använt återvunna material och material med miljöcertifieringar. Kampanjen heter Mind Your Step och med hjälp av den kan vi förstärka varumärket i det mänskliga mötet på bästa sätt; nämligen genom att göra det med tanke på miljö och hållbarhet.

Ta del av kampanjen här
Priserna för kampanjprodukterna gäller t.o.m. 1/7-22