Skatter & Gåvor

- Hur mycket får det kosta?

Som vi har skrivit om tidigare är julklappar och andra gåvor ett bra sätt att visa uppskattning och kan samtidigt boosta de anställdas engagemang. Men hur mycket får en gåva kosta? Smaken är givetvis som baken, men tänk på att de mer exklusiva gåvorna kan bli en dyr historia för dina anställda.

Julgåvor till anställda - en skattefri förmån
Julklappar från arbetsgivaren räknas som en förmån, och så länge gåvan är av mindre värde så är den även skattefri. Vart går då gränsen? Enligt Skatteverket så räknas en julgåva som skattefri om värdet inte överstiger 550kr inklusive moms, 440 exklusive moms. Allt under denna gräns är alltså skattefritt för den anställde. Om du däremot ger en gåva till ett högre värde än 550kr inklusive moms så kommer den anställde att beskattas för hela beloppet såsom lön. Detsamma gäller också om du skulle ge bort pengar eller en postväxel i julklapp.

Det du kan tänka på är att administrativa kostnader och frakt kopplade till gåvan inte påverkar gåvans värde, utan faller ut på företaget. Tänk också på att det är marknadsvärdet på gåvan som bedöms, och inte alltid vad du faktiskt har betalat. Så även om du har lyckats förhandla ner priset så kan den anställde komma att beskattas om marknadsvärdet på gåvan bedöms vara högre än 550kr inklusive moms. Om däremot företaget du köper gåvan av säljer produkten till ett lägre pris än ordinarie, samt om detta är annonserat och tillgängligt för vanliga konsumenter, då betraktas det rabatterade priset som marknadsvärdet.

Julgåvor till sig själv?
Om du är anställd i ditt eget aktiebolag gäller samma regler som för övriga anställda. Däremot kan du som har enskild firma eller handelsbolag inte få någon skattefri julklapp genom ditt företag.

Minnesgåva till anställda
En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Klicka här för att läsa mer om skatteverkets regler kring julklappar och andra gåvor